Рекламации

  1. Всеки потребител има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката са открити несъответствия между поръчаната и доставената стока.
  2. При предявяване на рекламацията на стока, потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга или за отбив от цената.
  3. При предявяване на рекламация на стока, потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, адрес, телефон и email за обратна връзка, като за улеснение на процедурата е добре да бъде предоставен снимков материал на повредената стока. Моля,попълнете формулярът за предявяване на рекламация, който ще намерите тук, и ни го изпратете попълнен на имейл: info@cocono.bg.
  4. При предявяване на рекламацията е задължително да приложите документите, на които се основава претенцията: документ, удостоверяващ заплащане стойността на продукта (издава се от куриера при получаване на пратката, в случай, че стоката е заплатена с наложен платеж); протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
  5. Стоката, предмет на рекламация, изпратете на адрес: гр. Велико Търново, ул. Мармарлийска №35, Търговски център Грийн парк, за Коконо ЕООД. Разходите за връщане на стоката са за сметка на клиента, като в случай на удовлетворяване на рекламацията, тези разходи ще Ви бъдат възстановени.
  6. След като получим върнатата стока и в срок от 30 дни от предявяване на рекламацията, ще получите нашето мотивирано писмено становище на посочения във формуляра имейл адрес за кореспонденция. В случай, че рекламацията не бъде удовлетворена, разходите за връщане на продукта не се възстановяват на клиента.