Връщане на продукти

Връщане на продукти /Право на отказ от договор/

Уважаеми клиенти,

ако сте закупили от нас продукт, който не отговаря на Вашите очаквания или сте получили подарък, който не отговаря на Вашите нужди, имате право да ни го върнете в рамките на 30 дни от датата на неговото получаване, без да задаваме въпроси. Това Ваше право е уредено в Закон за защита на потребителите, глава 4, раздел 1, чл. 50.

 

           За да упражните правото си на отказ, следвайте тези две лесни стъпки:

1. Уведомете ни за Вашето решение по имейл в свободен текст или като попълните формуляр /Приложение №1/ и го изпратите на имейл: info@cocono.bg. В имейлът посочете трите си имена, адрес, телефонен номер за обратна връзка и електронен адрес и описание на артикула, който искате да върнете.

2. Веднага или не по-късно от 14 дни от уведомлението за отказ, изпратете продукта/ите на адрес: гр. Велико Търново, ул. Мармарлийска 35, за Коконо ЕООД, като разходите за изпращане са за сметка на клиента.

    Ние ще възстановим всички плащания, които сме получили от вас за върнатия/те продукт/и не по-късно от 14 дни след получаване на върнатата стока, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Възстановяването на суми, направени с банкова карта става чрез  нареждане на обратна операция по картовата сметка, от която е извършено плащането, в срок от 14 дни след получаване на върнатата стока.

  В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.

 

     /Приложение №1/

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП


СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ


     

        До   Коконо ЕООД, ЕИК: 206020218, адрес: гр. Велико Търново, ул. Козлодуй №29

        С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на
        следните стоки/услуги:
         .......................................................... /описание на продукта/................................


           Стоката е поръчана на ...................... /дата на поръчка/
           Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/


          ............................................../Име на потребителя/...............................................
Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/ .................. ..................................

 


/Дата/                                                                                                      /Подпис на потребителя/

 

Потребителят има право в срок от 30 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.
30-дневният срок започва да тече от датата на:
 сключване на договора – при договор за услуги;
 приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача.
В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.